Hà Nội đã thu được 14.000 tỷ đồng từ tiền cổ tức và lợi nhuận để lại của DNNN


Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 72.436 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Thông tin từ Thống kê Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 72.436 tỷ đồng (không bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN), đạt 51,1% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Nếu tính cả thu cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN thì đạt 60,9% dự toán (tổng số tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận để lại của các DNNN trong 6 tháng đầu năm là 14.000 tỷ đồng).

Chi tiết các khoản thu thì thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6.197 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán, tăng 12%; thu từ dầu thô 2.142 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán và bằng 55,5% so với cùng kỳ; thu nội địa ước thực hiện 64.097 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 26.965 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ;

Trong đó, chi ngân sách cấp Thành phố đạt 44,3%, chi ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 47,4% dự toán.

Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Thành phố là 11.687 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Các khoản chi thường xuyên ước thực hiện 15.180 tỷ đồng, đạt 46,2% dự toán, tăng 12,6% so với cùng kỳ, trong đó, chi thường xuyên ngân sách Thành phố đạt 44,9% dự toán, quận, huyện, thị xã đạt 47,5%.

Theo Trí thức trẻ/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục