, , ,

Thu Trang: Tôi và Trường Giang, Trấn Thành ít nhiều cũng có sự cạnh tranh   

Thu Trang: Tôi và Trường Giang, Trấn Thành ít nhiều cũng có sự cạnh tranh  

Dù đang rất bận rộn với các dự án nghệ thuật, diễn viên hài Thu Trang vẫn có những chia sẻ chân thành về hai...