, , ,

Winston Churchill: Vị thủ tướng từng rớt đại học

Winston Churchill: Vị thủ tướng từng rớt đại học

Ba lần thi vào trường Sandhurst, Churchill đều rớt cả ba và đến lần thứ tư mới đỗ. Nội dungg nổi bật:...