, ,

Đi tìm sức hấp dẫn của bạn

Đi tìm sức hấp dẫn của bạn

Sức hấp dẫn của một cá nhân đôi khi chói lọi như ánh mặt trời, đôi khi êm dịu như hạt sương mai, đôi khi sâu...