, , , ,

Tình trạng khẩn cấp của cộng đồng LGBT trên toàn thế giới

Tình trạng khẩn cấp của cộng đồng LGBT trên toàn thế giới

Theo báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc, tình trạng đánh đập, bắt giam và giết hại vẫn đang xảy ra thường xuyên...