, ,

Bất hạnh của người phụ nữ nằm ở cái miệng của chính họ

Bất hạnh của người phụ nữ nằm ở cái miệng của chính họ

Bất hạnh của phụ nữ, nằm ở cái miệng của chính họ. “Hạnh phúc ư, xa xỉ quá”, “Tình yêu sao, giả dối quá”,...