, , ,

Tâm sự đầy nước mắt của cô gái bị ung thư trực tràng

Tâm sự đầy nước mắt của cô gái bị ung thư trực tràng

Tôi chỉ mới 24 tuổi. Nhưng thời gian sống của tôi giờ chỉ được tính bằng tháng, bằng tuần, hay chỉ được tính...