, ,

Huỳnh Hải Yến kết hợp với chuyên gia quốc tế ra mắt BST nước hoa Purity

Huỳnh Hải Yến kết hợp với chuyên gia quốc tế ra mắt BST nước hoa Purity

Chiều ngày 12/4/2018, bộ sưu tập nước hoa Purity, một dự án với sự hợp tác của Y25 -Artisan de Parfum và Metascent (Scent...