, , , ,

Cách hoàng đế Trung Hoa tuyển phi tần

Cách hoàng đế Trung Hoa tuyển phi tần

Từ 5000 thiếu nữ có nhan sắc trong thiên hạ, cuối cùng chỉ có 50 người được chọn. Tỉ lệ 1 chọi 100 này đã phần...