, , , , , , , , , , , ,

10 người hùng của giới LGBT

10 người hùng của giới LGBT

Họ là 10 gương mặt được giới LGBT coi là “người hùng” vì những nỗ lực và đóng góp to lớn của họ. 1. Audre...