,

Bị đuổi việc vì cãi sếp, nữ diễn giả Việt trở thành triệu phú USD từ tuổi 25

Bị đuổi việc vì cãi sếp, nữ diễn giả Việt trở thành triệu phú USD từ tuổi 25

Trở thành triệu phú đô-la tự thân từ tuổi 25, một năm ở nước ngoài 6 tháng, được mời xuất bản sách ở Mỹ, tham...