, , ,

Phong Thủy Thế Gia phần 3: Cặp oan gia Kha Thúc Nguyên – Diệp Gia Dư gây thích thú

Phong Thủy Thế Gia phần 3: Cặp oan gia Kha Thúc Nguyên – Diệp Gia Dư gây thích thú

Dù Kha Thúc Nguyên – Diệp Gia Dư có nhiều phân cảnh đấu đá nhau trong bộ phim, nhưng những hành động và tình huống...