Đỗ Hoàng Anh Thư; Việt Fashion Week | Tạp chí Lifestyle - Chuyên trang giải trí và mua sắm