,

Dự án cộng đồng UpRace 2019 khởi động, kỳ vọng 50.000 người tham gia chạy bộ

Dự án cộng đồng UpRace 2019 khởi động, kỳ vọng 50.000 người tham gia chạy bộ

Chiều ngày 14/08/2019, dự án chạy bộ cộng đồng UpRace 2019 đã chính thức được khởi động tại văn phòng công ty VNG,...