, , ,

Shimex Sài Gòn độc quyền phân phối sản phẩm filler e.p.t.q Hàn Quốc

Shimex Sài Gòn độc quyền phân phối sản phẩm filler e.p.t.q Hàn Quốc

Tại Việt Nam, e.p.t.q đã được Bộ Y tế Việt Nam kiểm duyệt và cấp giấy phép nhập khẩu chính thức vào 28/03/2018...