,

Gia tộc giàu nhất hành tinh đầu tư khối tài sản 190 tỷ USD của mình như thế nào?

Gia tộc giàu nhất hành tinh đầu tư khối tài sản 190 tỷ USD của mình như thế nào?

Thế hệ thứ 3 nhà Waltons đang củng cố thêm tài sản bằng cách đầu tư vào các nhà hàng sang trọng và công nghệ năng...