,

Diễn viên Hạnh Thúy: Phụ nữ thành đạt nhưng cô đơn chỉ là thành đạt một nửa

Diễn viên Hạnh Thúy: Phụ nữ thành đạt nhưng cô đơn chỉ là thành đạt một nửa

Từng hợp tác với nhau trong nhiều bộ phim và có tình đồng nghiệp thân thiết, thế nhưng mới đây khi tham gia một...