, , ,

Chuyện tâm linh không đùa được nhưng Huỳnh Lập kể thì vẫn phải cười!

Chuyện tâm linh không đùa được nhưng Huỳnh Lập kể thì vẫn phải cười!

Sau thành công vang dội của 8 tập phim web-drama “Ai Chết Giơ Tay”, Huỳnh Lập thừa thắng xông lên với dự án...