Ốc sên, dơi, mọt- 3 đặc sản “khủng” kinh dị khiến người ăn hú hồn

Ốc sên, dơi, mọt- 3 đặc sản “khủng” kinh dị khiến người ăn hú hồn

Người dân ở đất nước châu Phi có cuộc sống rất gần gũi với thiên nhiên. Ẩm thực của họ cũng rất xanh...