,

MV Khoảng trống của Uyên Linh ‘bỏ bùa sâu’ những tâm hồn từng trải

MV Khoảng trống của Uyên Linh ‘bỏ bùa sâu’ những tâm hồn từng trải

Kết lại MV Đại lộ tan vỡ trên một bờ biển vắng, hóa ra là cách Uyên Linh mở đầu cho những cảm xúc vô định trong...