,

Andy Quách: ‘Gia đình không nhất thiết là máu mủ’

Andy Quách: ‘Gia đình không nhất thiết là máu mủ’

“Gia đình không nhất thiết phải là máu mủ, họ là những người luôn muốn mình ở bên cạnh, yêu thương và chấp...