, , ,

Một từ này thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của bạn

Một từ này thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của bạn

Nói “Đồng ý, chắc chắn rồi”, ngay cả khi bạn không có ý tưởng gì phía trước. Đôi khi có thể đây là...