,

Quốc Hoa và Vương Triều của NTK Sĩ Hoàng giao lưu văn hóa Việt Nam – Hungary

Quốc Hoa và Vương Triều của NTK Sĩ Hoàng giao lưu văn hóa Việt Nam – Hungary

NTK Sĩ Hoàng cho biết anh cảm thấy vinh dự khi hai BST  Quốc Hoa và Vương Triều được chọn trình diễn  trong chương...