, ,

Á hậu Hoàng Thùy huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học An Giang

Á hậu Hoàng Thùy huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học An Giang

Vừa qua, Á hậu Hoàng Thùy đã có mặt tại trường Đại học An Giang giao lưu cùng gần 300 bạn sinh viên về chủ đề...