,

Ông Chen Lian Pang -TGĐ CapitaLand Việt Nam : TPHCM và Thượng Hải khá giống nhau

Ông Chen Lian Pang -TGĐ CapitaLand Việt Nam : TPHCM và Thượng Hải khá giống nhau

Phỏng vấn ông Chen Lian Pang, Tổng Giám Đốc CapitaLand Việt Nam đã chia sẻ những nhận định mới của ông về thị...