,

Hồ Trung Dũng – kỷ lục khách mời dẫn chuyện

Hồ Trung Dũng – kỷ lục khách mời dẫn chuyện

Tối qua 09/07/2015, Hồ Trung Dũng một lần nữa lại được cùng MC Quỳnh Hương làm người dẫn chuyện, chia sẻ những tâm...