, , ,

The Coffee House bổ nhiệm CEO mới, ông Nguyễn Hải Ninh trở thành Phó chủ tịch HĐQT

The Coffee House bổ nhiệm CEO mới, ông Nguyễn Hải Ninh trở thành Phó chủ tịch HĐQT

Kể từ ngày 24/06/2019, ông Nguyễn Hải Ninh sẽ đảm nhiệm vai trò Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của The Coffee...

The Coffee House: Hành trình hạnh phúc sau 1 năm theo đuổi giấc mơ ‘From farm to cup’

The Coffee House: Hành trình hạnh phúc sau 1 năm theo đuổi giấc mơ ‘From farm to cup’

“Điều khó khăn khi chinh phục một giấc mơ không phải là bắt đầu mà là kiên trì theo đuổi trên hành trình...