Trang My Dung | Tạp chí Lifestyle - Chuyên trang giải trí và mua sắm

, ,

‘Người Kể Chuyện Tình’ kể lại ‘Chuyện tình sầu’ của nhạc sĩ Anh Bằng

‘Người Kể Chuyện Tình’ kể lại ‘Chuyện tình sầu’ của nhạc sĩ Anh Bằng

Tập 10 – đêm thi bán kết 1 của Người Kể Chuyện Tình sẽ tiếp nối với chủ đề nhạc sĩ Anh Bằng – Chuyện tình...