Tri Ky | Tạp chí Lifestyle - Chuyên trang giải trí và mua sắm

,

Chồng tri kỷ

Chồng tri kỷ

Phần lớn đời người đàn bà không phải đi tìm tri kỷ về làm chồng mà là tìm cách biến đức ông chồng thành tri...