, , ,

Mỹ Ngọc, Bích Ly, Trương Diễm dốc sức luyện tập tranh ngôi quán quân

Mỹ Ngọc, Bích Ly, Trương Diễm dốc sức luyện tập tranh ngôi quán quân

Sau hơn 3 tháng tranh tài, 3 người đẹp tài sắc Trần Mỹ Ngọc, Bích Ly và Trương Diễm sẽ bước vào đêm chung kết xếp...