, , ,

  Bạn có còn nhớ thương tình cũ?

  Bạn có còn nhớ thương tình cũ?

Dù đã chia tay với người ấy lâu rồi nhưng bạn có chắc lòng mình không còn lưu luyến tình hay hối tiếc chút nào về...