The Body Shop hỗ trợ 20000 người dân khó khăn về kinh tế trên thế giới


30 năm trước, The Body Shop công bố chương trình Thương mại Cộng đồng trong việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu sản xuất. Năm 2017 cũng đánh dấu sự kết hợp thành công 4 nguồn nguyên liệu Thương mại Cộng đồng mới vào hệ thống sản xuất, gồm dầu hạnh nhân từ Tây Ban Nha, tinh chất hoa hồng từ Anh Quốc, chuối nghiền từ Ecuador và dầu hạt xoài từ Ấn Độ.

Dầu hạnh nhân mới từ vùng Alicante Tây Ban Nha, chuối nghiền từ Ecuador, tinh chất hoa hồng Anh có nguồn gốc hữu cơ từ Herefordshire, nước Anh và dầu hạt xoài từ Ấn Độ sẽ bắt đầu được sử dụng trong các sản phẩm The Body Shop trong suốt năm 2017.

the body shop The Body Shop hỗ trợ 20000 người dân khó khăn về kinh tế trên thế giới

Mục tiêu từ nay đến 2020, The Body Shop dự kiến sẽ có hơn 40 nguyên liệu Thương mại Cộng đồng, gấp đôi hiện nay. Mang cam kết toàn cầu “Dựng xây Không Vụ lợi”, The Body Shop sẽ tăng gấp đôi số lượng nguyên liệu Giao thương Công bằng từ 19 lên 40 nguyên liệu vào năm 2020. Đồng nghĩa, 40,000 người có kinh tế khó khăn sẽ có việc làm ổn định.

The Body Shop cũng tự hào có những nguyên liệu mỹ phẩm tiên phong từ các điểm nóng đa dạng sinh học, các khu vực địa lý có đa dạng sinh học đang bị đe doạ ở nhiều mức độ. Bằng cách này, The Body Shop đang giúp bảo vệ những môi trường sống bị đe doạ và cộng đồng địa phương như làm cho họ hiểu tầm quan trọng của sự phát triển bền vững và cố gắng gìn giữ hệ sinh thái của khu vực cho thế hệ mai sau.

The Body Shop cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu các nguyên liệu thiên nhiên từ những điểm nóng đa dạng sinh học, nơi động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, đưa vào sản phẩm, để vận dụng được sức mạnh kinh tế bảo tồn thiên nhiên và đem lại cuộc sống vững bền cho người dân.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục